Trộn 300 gam dung dịch NaOH 3% với 200 gam dung dịch NaOH 10% thì thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu %?  


Câu 17767 Vận dụng

Trộn 300 gam dung dịch NaOH 3% với 200 gam dung dịch NaOH 10% thì thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu %?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Tính khối lượng chất tan ở dd (1)

+) Tính khối lượng chất tan ở dd (2)

+) Tính khối lượng chất tan dd thu được là: mNaOH = mNaOH (1) + mNaOH (2)

+) Tính khối lượng dd thu được : mdd = mdd (1) + mdd (2)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.