Trộn 200 gam dung dịch CuCl2 15% với m gam dung dịch CuCl2 5,4% thì thu được dung dịch có nồng độ 11,8%. Giá trị của m là  


Câu 17769 Vận dụng

Trộn 200 gam dung dịch CuCl2 15% với m gam dung dịch CuCl2 5,4% thì thu được dung dịch có nồng độ 11,8%. Giá trị của m là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Tính khối lượng chất tan ở dd (1)

+) Tính khối lượng chất tan ở dd (2) theo m

+) Tính khối lượng chất tan dd thu được là: mct = m1 + m2

+) Tính khối lượng dd thu được là: mdd = mdd (1) + mdd (2)

Áp dụng vào biểu thức tính nồng độ dung dịch thu được => m

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.