Cho m1 gam dung dịch KNO3 5% vào m2 gam dung dịch KNO3 17% thu được 360 gam dung dịch KNO3 9%. Tính m1, m2  


Câu 17775 Vận dụng

Cho m1 gam dung dịch KNO3 5% vào m2 gam dung dịch KNO3 17% thu được 360 gam dung dịch KNO3 9%. Tính m1, m2

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Tính khối lượng chất tan trong dd KNO3 5% và trong dd KNO3 17%

+) Tính tổng khối lượng chất tan theo m1 và m2

+) tính khối lượng chất tan trong 360 gam dd KNO3 9% => PT (1)

+) Tính khối lượng dung dịch KNO3 thu được là: mdd = mdd (1) + mdd (2) => PT (2)

 

 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.