Cần cho thêm bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2 1,2M vào 1300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M để thu được dung dịch Ba(OH)2 0,8M ?  


Câu 17778 Vận dụng

Cần cho thêm bao nhiêu ml dung dịch Ba(OH)2 1,2M vào 1300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M để thu được dung dịch Ba(OH)2 0,8M ?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Gọi thể tích dung dịch Ba(OH)2 1,2M cần thêm vào là V (lít)

=> số mol chất tan trong V lít dd Ba(OH)2

+) Tính số mol chất tan trong 1,3 lít dd Ba(OH)2 0,5M

+) Tính tổng số mol chất tan là : nct = ${{n}_{Ba{{(OH)}_{2}}(1)}}+{{n}_{Ba{{(OH)}_{2}}(2)}}$

+) Tính thể tích dung dịch thu được là, thay vào biểu thức nồng độ => V

 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.