Có 2 dung dịch H2SO4 là A và B. Nếu 2 dung dịch A và B được trộn lẫn theo tỉ lệ khối lượng 7 : 3 thì thu được dung dịch C có nồng độ 29%. Tính C% của dung dịch A, biết nồng độ dung dịch B bằng 2,5 lần nồng độ dung dịch A.  


Câu 17793 Vận dụng cao

Có 2 dung dịch H2SO4 là A và B. Nếu 2 dung dịch A và B được trộn lẫn theo tỉ lệ khối lượng 7 : 3 thì thu được dung dịch C có nồng độ 29%. Tính C% của dung dịch A, biết nồng độ dung dịch B bằng 2,5 lần nồng độ dung dịch A.

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Vì đề bài chỉ cho tỉ lệ các chất, không cho khối lượng cụ thể => ta giả sử khối lượng dung dịch A là 70 (gam) => khối lượng dd B là 30 (gam)

+) Gọi nồng độ của dd A là a (%), nồng độ dd B là 2,5a (%)

+) Tính khối lượng chất tan trong A và khối lượng chất tan trong B

+) Tính khối lượng chất tan trong C là: mct (C) = mct (A) + mct (B)

+) mdd C = mdd A + mdd B => áp vào biểu thức tính nồng độ dd C => a

 

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.