Ba tư tưởng sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong tác phẩm nào? - Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng - Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lê-nin lãnh đạo - Cách mạng Việt Nam phải gắn bó, đoàn kết với cách mạng thế giới


Câu 17840 Vận dụng cao

Ba tư tưởng sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong tác phẩm nào?

- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

- Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lê-nin lãnh đạo

- Cách mạng Việt Nam phải gắn bó, đoàn kết với cách mạng thế giới


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ nội dung tác phẩm Đường Kách mệnh để trả lời.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.