Trong (20 ) giây, một lá thép thực hiện được (5000 ) dao động. Tần số dao động của lá thép có giá trị là:


Câu 17937 Thông hiểu

Trong \(20\) giây, một lá thép thực hiện được \(5000\) dao động. Tần số dao động của lá thép có giá trị là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.