Tính hợp lý biểu thức ((( - 9))(7) + ((13))(4) + (( - 1))(5) + (( - 5))(7) + (3)(4) ) ta được kết quả là


Câu 18069 Vận dụng

Tính hợp lý biểu thức \(\dfrac{{ - 9}}{7} + \dfrac{{13}}{4} + \dfrac{{ - 1}}{5} + \dfrac{{ - 5}}{7} + \dfrac{3}{4}\) ta được kết quả là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Nhóm các số hạng thích hợp thành một tổng có thể tính.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.