Tìm (x ) biết (x + (1)((14)) = (5)(7) )


Câu 18082 Thông hiểu

Tìm \(x\) biết \(x + \dfrac{1}{{14}} = \dfrac{5}{7}\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tìm \(x\) bằng cách lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

+ Sau đó sử dụng qui tắc trừ hai phân số để tính toán.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.