Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy riêng trong (10 ) giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy riêng trong (8 ) giờ đầy bể. Vòi thứ ba tháo nước ra sau (5 ) giờ thì bể cạn. Nếu bể đang cạn, ta mở cả ba vòi thì sau (1 ) giờ chảy được bao nhiêu phần bể?


Câu 18093 Vận dụng

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Vòi thứ nhất chảy riêng trong \(10\) giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy riêng trong \(8\) giờ đầy bể. Vòi thứ ba tháo nước ra sau \(5\) giờ thì bể cạn. Nếu bể đang cạn, ta mở cả ba vòi thì sau \(1\) giờ chảy được bao nhiêu phần bể?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm số phần bể mỗi vòi \(1,2\) chảy được trong \(1\) giờ và số phần bể vòi \(3\) tháo ra.

- Tính số phần bể chảy được trong \(1\) giờ khi mở cả \(3\) vòi.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.