Điểm khác nhau về nhiệm vụ đấu tranh trước mắt giữa phong trào dân chủ 1936- 1939 so với phong trào cách mạng 1930-1931 là


Câu 18269 Vận dụng

Điểm khác nhau về nhiệm vụ đấu tranh trước mắt giữa phong trào dân chủ 1936- 1939 so với phong trào cách mạng 1930-1931 là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại mục tiêu đấu tranh trước mắt của phong trào 1930 – 1931 và phong trào 1936 – 1939 và tình hình cụ thể của Việt Nam trong hai thời kì để so sánh, nhận xét

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.