Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia điều khiển của vỏ não ?


Câu 18344 Vận dụng

Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia điều khiển của vỏ não ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phản xạ có điều kiện có trung ương nằm ở vỏ não

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.