Phản xạ nào dưới đây có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố?


Câu 18345 Vận dụng

Phản xạ nào dưới đây có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phản xạ có điều kiện có thể bị mất đi nếu không thường xuyên củng cố

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.