Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có liên quan mật thiết với ngành nào dưới đây ?


Câu 18364 Nhận biết

Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có liên quan mật thiết với ngành nào dưới đây ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.