Giá trị lớn nhất của hàm số f( ((x)) ) = ((6 - 8((x))))(((x^2) + 1)) trên tập xác định của nó là:


Câu 184 Vận dụng

Giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( {\text{x}} \right) = \dfrac{{6 - 8{\text{x}}}}{{{x^2} + 1}}$ trên tập xác định của nó là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Khảo sát hàm số $y = f\left( x \right)$ trên TXĐ và rút ra kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.