Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit có giá trị như thế nào ?


Câu 18400 Thông hiểu

Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit có giá trị như thế nào ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.