Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?


Câu 18403 Thông hiểu

Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.