Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu ?


Câu 18431 Thông hiểu

Tuyensinh247.com - Hội sinh năm 2005 - 🕯🕯🕯 Đã mem nào từng chạm tay vào  vật nóng phải nhanh chóng rụt tay lại chưa nhỉ? 💡💡 Hiện tượng đó gọi là  PHẢN

Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.