Khi nói về cơ chế co cơ, nhận định nào sau đây là đúng ?


Câu 18478 Thông hiểu

Khi nói về cơ chế co cơ, nhận định nào sau đây là đúng ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...