Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ


Câu 18483 Vận dụng

Trong cử động gập cánh tay, các cơ ở hai bên cánh tay sẽ


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...