Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây?


Câu 18541 Nhận biết

Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.