Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá ?


Câu 18546 Vận dụng

Chất nào dưới đây có thể là sản phẩm của quá trình dị hoá ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dị hóa: quá trình phân giải các chất được tích lũy trong quá trình đồng hóa →các chất đơn giản

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.