Cho hàm số y = x + (1)(x). Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng ( (0; , + vô cùng ) ) là:


Câu 186 Vận dụng

Cho hàm số $y = x + \dfrac{1}{x}.$ Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $\left( {0;\, + \infty } \right)$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Bước 1: Tính $f'\left( x \right)$, giải phương trình $y' = 0$ tìm các nghiệm ${x_1},{x_2},...{x_n}$ thỏa mãn $a \leqslant {x_1} < {x_2} < ... < {x_n} \leqslant b$.

- Bước 2: Tính các giá trị $f\left( {{x_1}} \right),f\left( {{x_2}} \right),...,f\left( {{x_n}} \right)$$A = \mathop {\lim }\limits_{x \to {a^ + }} f\left( x \right);B = \mathop {\lim }\limits_{x \to {b^ - }} f\left( x \right)$.

- Bước 3: So sánh các giá trị tính được và kết luận.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Luyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.