Các pha trong mỗi chu kì tim diễn ra theo trình tự trước sau như thế nào ?


Câu 18797 Thông hiểu

Các pha trong mỗi chu kì tim diễn ra theo trình tự trước sau như thế nào ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.