Cho a gam Mg vào 100 ml dung dịch Al(NO3)3 2M và Cu(NO3­)2 3M thu được 21,36 gam chất rắn. Giá trị của a là


Câu 1892 Vận dụng

Cho a gam Mg vào 100 ml dung dịch Al(NO3)3 2M và Cu(NO)2 3M thu được 21,36 gam chất rắn. Giá trị của a là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Mốc 1: phản ứng vừa đủ với Cu2+  => m1 = 0,3.64 = 19,2 gam < 21,36 gam

Mốc 2: Phản ứng với Cu2+ và Al3+  => m­2 = 0,3.64 + 0,2.27 = 24,6 > 21,36

=> Cu2+ phản ứng hết, Al3+ phản ứng 1 phần; chất rắn sau phản ứng gồm Cu (0,3 mol) và Al

+) mAl sinh ra = 21,36 – 0,3.64 = 2,16 gam

+) Bảo toàn e: 2nMg = 2nCu + 3nAl

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.