Cho viên bi sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl, theo thời gian sắt sẽ bị ăn mòn


Câu 1897 Thông hiểu

Cho viên bi sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl, theo thời gian sắt sẽ bị ăn mòn


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết ăn mòn kim loại

Xem lời giải

...