Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần:


Câu 18993 Thông hiểu

Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào bảng tuần hoàn và quy luật biến đổi :

- Khi đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, ta có:

+ Tính kim loại của nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần.

- Khi đi từ trên xuống theo chiều tăng điện tích hạt nhân trong nhóm, ta có:

+ Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim giảm dần.

 

 

Xem lời giải

...