Loại vitamin nào dưới đây được vận chuyển theo con đường bạch huyết về tim ?


Câu 19109 Nhận biết

Loại vitamin nào dưới đây được vận chuyển theo con đường bạch huyết về tim ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Các vitamin tan trong dầu sẽ vận chuyển theo con đường bạch huyết

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.