Cho (y = f( x ) ) là hàm số lẻ và liên tục trên ([ ( - a;a) ] ). Chọn kết luận đúng:


Câu 1912 Thông hiểu

Cho \(y = f\left( x \right)\) là hàm số lẻ và liên tục trên \(\left[ { - a;a} \right]\). Chọn kết luận đúng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Hàm số \(y = f\left( x \right)\) là hàm số lẻ nếu \(f\left( x \right) =  - f\left( { - x} \right)\).

- Đổi biến \(x =  - t\) và tính tích phân \(\int\limits_{ - a}^a {f\left( x \right)dx} \).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.