Cho (_0^4 (f(x))  =  - 1 ), tính I = _0^1 (f(4x)) :


Câu 1913 Nhận biết

Cho \(\int_0^4 {f(x)dx}  =  - 1\), tính $I = \int_0^1 {f(4x)} dx$:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dùng phương pháp đổi biến, đưa về biến $t$ và có dạng $\int\limits_0^4 {f(t)dt} $

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.