Cho góc bẹt (xOy ). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ (xy ) vẽ các tia (Om;On ) sao cho (góc (xOm) = ađộ ,( (a < 180) ) ) và (góc (yOn) = 70độ . ) Với giá trị nào của (a ) thì tia (On ) là tia phân giác của (góc (yOm) ).


Câu 19193 Vận dụng

Cho góc bẹt \(xOy\). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(xy\) vẽ các tia \(Om;On\) sao cho \(\widehat {xOm} = a^\circ \,\left( {a < 180} \right)\) và \(\widehat {yOn} = 70^\circ .\) Với giá trị nào của \(a\) thì tia \(On\) là tia phân giác của \(\widehat {yOm}\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất tia phân giác và tính chất hai góc kề bù.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.