Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra từ Đại hội mấy?


Câu 19406 Nhận biết

Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra từ Đại hội mấy?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại đường lối đổi mới của Đảng, sgk Lịch sử 12, trang 208

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.