Đặc điểm chung nhất của lịch sử Việt Nam 1919-1930 là gì?


Câu 19450 Vận dụng

 Đặc điểm chung nhất của lịch sử Việt Nam 1919-1930 là gì?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa các phong trào đấu tranh từ năm 1919-1930 để đánh giá, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.