Duyên cớ nào tạo điều kiện cho quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần thứ hai?


Câu 19532 Nhận biết

Duyên cớ nào tạo điều kiện cho quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần thứ hai?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.