Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc từ thế kỉ I đến thế kỉ X?  


Câu 19538 Thông hiểu

Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc từ thế kỉ I đến thế kỉ X?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta từ thế kỉ I đến thế kỉ X để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.