Nguyên nhân nào dẫn đến bùng nổ phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc từ thế kỉ I đến thế ki X?


Câu 19539 Thông hiểu

Nguyên nhân nào dẫn đến bùng nổ phong trào đấu tranh của nhân dân ta chống chính quyền đô hộ phương Bắc từ thế kỉ I đến thế ki X?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình xã hội nước ta dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và các cuộc khởi nghĩa từ thế kỉ I đến thế kỉ X để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.