Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình dạng (x = cos( (2pi t + (pi )(6)) )( (cm,(( ))s) ) ). Lấy (pi ^2) = 10, biểu thức gia tốc tức thời của chất điểm là:


Câu 196 Thông hiểu

Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình dạng \(x = cos\left( {2\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\left( {cm,{\text{ }}s} \right)\). Lấy ${\pi ^2} = 10$, biểu thức gia tốc tức thời của chất điểm là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về phương trình gia tốc trong dao động điều hòa:

 

$a =  - {\omega ^2}Acos(\omega t + \varphi ) = {\omega ^2}Acos(\omega t + \varphi  + \pi )$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.