Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV?  


Câu 19810 Vận dụng

Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào sự phát triển thủ công nghiệp Đại Việt từ thế kỉ X đến XV để phân tích, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.