Nhận xét nào sau đây không chính xác khi nói về đặc điểm tình hình thủ công nghiệp Đại Việt từ thế kỉ X đến XV?    


Câu 19812 Vận dụng

Nhận xét nào sau đây không chính xác khi nói về đặc điểm tình hình thủ công nghiệp Đại Việt từ thế kỉ X đến XV?

 

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào sự phát triển thủ công nghiệp Đại Việt thế kỉ X đến XV để nhận xét, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.