Sự kiện nào đánh dấu nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Minh?  


Câu 19822 Nhận biết

Sự kiện nào đánh dấu nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Minh?

 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.