Một trong những đặc điểm quan trọng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo là


Câu 19830 Vận dụng

Một trong những đặc điểm quan trọng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn để đánh giá, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.