Cuộc kháng chiến của nhân dân ta thời Lý – Trần có điểm gì khác biệt với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?  


Câu 19831 Vận dụng

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta thời Lý – Trần có điểm gì khác biệt với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào cuộc kháng chiến của nhân dân ta thời Lý – Trần và phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh, khởi nghĩa Lam Sơn để so sánh, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.