Cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần có điểm gì khác so với cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý về nghệ thuật quân sự?  


Câu 19832 Vận dụng

Cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần có điểm gì khác so với cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý về nghệ thuật quân sự?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên thời Trần thế kỉ XIII và cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý để so sánh, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.