Phép tính ((9)(7) - (5)((12)) ) là


Câu 19836 Nhận biết

Phép tính \(\dfrac{9}{7} - \dfrac{5}{{12}}\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng công thức: \(\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} + (\dfrac{-c}{d})\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.