Tuấn dùng một thước đo kích thước của một số vật khác nhau và ghi được các kết quả đúng như sau: (15,3( rm( ))cm ); (24,4( rm( ))cm ); (18,7( rm( ))cm ) và (9,1( rm( ))cm ). ĐCNN của thước đó là:


Câu 19863 Thông hiểu

Tuấn dùng một thước đo kích thước của một số vật khác nhau và ghi được các kết quả đúng như sau: \(15,3{\rm{ }}cm\); \(24,4{\rm{ }}cm\); \(18,7{\rm{ }}cm\) và \(9,1{\rm{ }}cm\). ĐCNN của thước đó là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng dụng cụ đo độ dài

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.