Cho hai hàm số (f( x ) =  - x ) và (g( x ) = (e^x) ). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số (y = f( x ),y = g( x ) ) và hai đường thẳng (x = 0,x = e ) là:


Câu 1987 Thông hiểu

Cho hai hàm số \(f\left( x \right) =  - x\) và \(g\left( x \right) = {e^x}\). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right),y = g\left( x \right)\) và hai đường thẳng \(x = 0,x = e\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right),y = g\left( x \right)\) và hai đường thẳng \(x = a,x = b\left( {a < b} \right)\): \(S = \int\limits_a^b {\left| {f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right|dx} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.