Trong phép đo độ dài của một vật. Có 5 sai số thường gặp sau đây:(I) Thước không thật thẳng (II) Vạch chia không đều (III) Đặt thước không dọc theo chiều dài của vật (IV) Đặt mắt nhìn lệch (V) Một đầu của vật không đúng vạch số 0 của thước. Sai số mà người đo có thể khắc phục được là:


Câu 19876 Thông hiểu

Trong phép đo độ dài của một vật. Có 5 sai số thường gặp sau đây:

(I) Thước không thật thẳng

(II) Vạch chia không đều

(III) Đặt thước không dọc theo chiều dài của vật

(IV) Đặt mắt nhìn lệch

(V) Một đầu của vật không đúng vạch số 0 của thước.

Sai số mà người đo có thể khắc phục được là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết dụng cụ đo độ dài

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.