Hai vật tích điện được treo trên hai sợi dây mảnh, cả hai bị lệch khỏi vị trí cân bằng như hình vẽ: Điện tích mà vật 1 và 2 có thể bị nhiễm là:


Câu 19914 Thông hiểu

Hai vật tích điện được treo trên hai sợi dây mảnh, cả hai bị lệch khỏi vị trí cân bằng như hình vẽ:

Điện tích mà vật 1 và 2 có thể bị nhiễm là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về tương tác điện:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.