Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = (x - 1)(e^x), trục hoành, đường thẳng x = 0 và x = 1


Câu 1994 Thông hiểu

Tìm diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = (x - 1){e^x}$, trục hoành, đường thẳng $x = 0$ và $x = 1$


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ , trục hoành và các đường thẳng $x = a$ và $x = b{\rm{ }}\left( {a < b} \right)$ được tính theo công thức $S = \int\limits_a^b {\left| {f\left( x \right)} \right|dx} $

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.