Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  y = (x^3),y = 2 - x và y = 0. Mệnh đề nào sau đây là đúng?  


Câu 2004 Nhận biết

Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = {x^3},y = 2 - x$ và $y = 0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi một đường cong

Nếu hàm số $y = f\left( x \right)$  liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$ thì diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$, trục hoành và hai đường thằng $x = a,x = b$ là: $S = \int\limits_a^b {\left| {f(x)} \right|dx} $

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.